O.S.S. (Ofte Stilte Spørsmål)

Oslo TV Redaksjoen
01. Januar 2024

Hva er Oslo TV?

Oslo TV driver kristen forkynnelse og menighetsvirksomhet, samt produserer og kringkaster programmer via media i  Norge og alle nasjoner. 

Oslo TV er eid av Trossamfunnet Oslokirken. 

Hva er «Hovedstaden med Pastor Torp»?

Hovedstaden er et tv-magasin der Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp samtaler med en rekke samfunnsledere om dagsaktuelle spørsmål. I Hovedstaden velger Torp intervjuobjekter han er nysgjerrig på eller samarbeider med til daglig.

Hva er «Innsikt med Pastor Torp»?

Innsikt er et samtaleprogram etter amerikansk «talkshow»-modell der Pastor Torp samtaler med ledende jurister, politikere, samfunnsledere, kristenledere, aktivister og «Hvermannsen» om høyaktuelle saker. Programmene lages via opptak gjennom videosamtale-tjenester.

Når og hvor blir TV-programmer visr?

«Hovedstaden med Pastor Torp» blir vist på TV Visjon Norge samt på denne nettsiden og sosiale medier som «X», LinkedIN m.fl.

Powered by Cornerstone