Hovedstaden/Sveinung Stensland, stortingsrepresentant

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant

Oslo TV Redaksjoen
06. Mars 2023

Sveinung Stensland (født 1972) er fra Haugesund, og har tjenestegjort som stortingsrepresentant for Høyre i Rogaland siden 2013, først i åtte år som medlem av Helse- og omsorgskomiteen, og siden 2021 som nestleder i Justiskomiteen.

I samtalen med Jan-Aage Torp forteller Stensland om oppveksten i et kristent hjem, og han anser begge sine foreldre som forbilder. Hans far var profilert lokalpolitiker for KrF, men i partivalget gikk sønnen en annen vei.

Stenslands utdannelse og arbeidserfaring som farmasøyt har gitt ham verdifull innsikt som han anvender i sin politiske gjerning.

Som justispolitiker var Stensland nylig Stortingets saksordfører for den skjellsettende vurderingen av Gjenopptakelseskommisjonen i sakene om Baneheia & Birgitte Tengs.

Jan-Aage samtaler med Høyrepolitikeren om spørsmål som engasjerer ham: Vaksiner, feilmedisinering, tvangspsykiatrien, psykisk helsevern, og endatil om tvilen & troen. Verd å merke seg er at Sveinung Stensland verdsetter at folk ber for ham.

Powered by Cornerstone