Hovedstaden/Reidun Kjelling Nybø - Redaktørforeningens gen.sekr.

Reidun Kjelling Nybø - Redaktørforeningens gen.sekr.

Oslo TV Redaksjoen
21. November 2022

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening siden i sommer, er neste gjest hos Jan-Aage Torp i Hovedstaden med Pastor Torp. 

Nybø kommer fra jobben som assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen, og har over 20 års erfaring som journalist og redaktør

Redaktørforeningen samler alle redaktører i Norge, og arbeider for ytringsfrihet og redaksjonell uavhengighet. Generalsekretæren gir råd til norske redaktører.

Torp møter Nybø i 4:14-rommet i Pressens Hus, et rom som ved sitt navn taler om paragraf 4:14 i Vær Varsom-plakaten, og som dreier seg om retten til samtidig imøtegåelse.

Torp spør henne hvordan hun vil utvikle organisasjonen videre, og tar opp ømtålige spørsmål som sakene til Julian Assange og Edward Snowdon.

I 2007 utga hun boken Fra tabu til tema om selvmord i mediene, og i TV-samtalen legger hun ut om hvor krevende dette feltet er.

Nybø forteller også om sin oppvekst i et kristent hjem.

Powered by Cornerstone