Hovedstaden/Per-Willy Amundsen: Leder av Stortingets Justiskomité

Per-Willy Amundsen: Leder av Stortingets Justiskomité

Oslo TV Redaksjoen
27. Februar 2023

Per-Willy Amundsen er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Troms, og har vært innvalgt siden 2005. Han var justisminister i 2016-2018 og statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2013-2016, og har siden 2021 vært leder av Stortingets justiskomité.

Denne gangen forteller Amundsen om oppgavene som leder av nasjonaforsamlingens justiskomité, og snakker frimodig imot kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens forslag om en anti-homoterapilov og om nye kjønnskategorier.

Powered by Cornerstone