Hovedstaden/Per Danielsen - høyesterettsadvokat

Per Danielsen - høyesterettsadvokat

Oslo TV Redaksjoen
02. November 2020

Høyesterettsadvokat Per Danielsen er Jan-Aages gjest og snakker om sin ungdomstids kamp mot marxismen, og han tar et oppgjør med tidligere leder av AKP (m-l), Pål Steigan. Her har vi lagt inn hva Steigan selv sa til Jan-Aage i Hovedstaden den 31. august.

Danielsen understreker sin verdsettelse av maktfordelingen i det amerikanske samfunnet, og han retter sterk kritikk mot mangelen av dette i Norge. Ikke minst retter han kritikk mot Norges høyesterett. Han understreker behovet for å kjempe mot maktstrukturene i vårt land, og han hyller de kristne grunnverdiene, samtidig som han tar et oppgjør med politisk islam.

Men det som Per Danielsen er mest opptatt av er å kjempe for den lille mann i møte med uretten.

Powered by Cornerstone