Hovedstaden/Østberg om «kjønnsnøytral» mor og far, og kamp innfor EMD

Østberg om «kjønnsnøytral» mor og far, og kamp innfor EMD

Oslo TV Redaksjoen
22. Februar 2021

Pastor Jan-Aage Torp fortsetter sin samtale i Hovedstaden med høyesterettsadvokat Øyvind Østberg ved peiskroken i hans hjem.

Denne gangen forteller Østberg om en sak innfor Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg om fedres rettigheter som han medvirker i.

Østberg analyserer om de politiske partier i Norge har en helhetlig tilnærming i sin familiepolitikk. Han undrer hvorfor så mye skjer på kvinnenes premisser.

Men Østberg blir mest engasjert når han snakker om «kjønnsnøytral» mor og far.

Powered by Cornerstone