Hovedstaden/Høyesterettsadvokat Øyvind Østberg: Kjemper for barnas rett til både mor og far

Høyesterettsadvokat Øyvind Østberg: Kjemper for barnas rett til både mor og far

Oslo TV Redaksjoen
15. Februar 2021

Pastor Jan-Aage Torp samtaler i Hovedstaden med høyesterettsadvokat Øyvind Østberg i hans bolig på Holmenkollen, og spør ham om det er rettssikkerhet for fedrene i Norge.

Østberg er fjerde generasjons jurist, og har jobbet med de store spørsmålene om miljøkriminalitet og pensjonsrettigheter for sjøfolk. Men det han brenner for er å forsvare fedre som ofte mister sin relasjon med barna i domstolene og i møte med det norske samfunnet - bare fordi de er menn.... Østberg nener det er til barnas beste at de har ern lovhjemlet rett til å vokse opp med både mor og far.

Powered by Cornerstone