Hovedstaden/Indias grønne skifte - del 2

Indias grønne skifte - del 2

Oslo TV Redaksjoen
04. April 2022

I den andre av to samtaler om «Indias grønne skifte» tilrettelegger Pastor Jan-Aage Torp for en fascinerende samtale mellom de to eksellensene, Dr. B. Bala Bhaskar (India) og Erik Solheim, om hvordan Indias masser kan bli mobilisert for slike massive forandringer. De drøfter troens og religionens plass i India, og betydningen av de omkringliggende landene for at «Det grønne skiftet» kan lykkes.

Tekstet til norsk.

Powered by Cornerstone