Hovedstaden/Morten Wold - Stortingets andre visepresident

Morten Wold - Stortingets andre visepresident

Oslo TV Redaksjoen
11. Mai 2020

Morten Wold fra Fremskrittspartiet, Stortingets andre visepresident, gleder seg til Syttende Mai, og han uttrykker sin kjærlighet til fedrelandet.

Wold deler perspektiver med Jan-Aage Torp om situasjonen i Norge under coronapandemien,

Han drøfter nasjonalsangen «Ja, vi elsker» som etter forslag fra Wold ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2019 som Norges offisielle nasjonalsang. Han poengterer betydningen av Grunnloven, og forteller hvordan han dette året skal markere den nært forestående Grunnlovsdagen den 17. mai.

Powered by Cornerstone