Hovedstaden/Merete Smith - generalsekretær i Advokatforeningen

Merete Smith - generalsekretær i Advokatforeningen

Oslo TV Redaksjoen
30. August 2021

Merete Smith har vært generalsekretær i Den norske Advokatforening siden 2003, og gleder seg fortsatt over oppdraget og utfordringene som leder av en av de viktigste institusjoner i sivilsamfunnet i Norge.

Jan-Aage møter henne til samtale i «Hovedstaden med Pastor Torp» i Advokatforeningens kontorer i Juristenes Hus, rett ved Oslo Tinghus, Borgarting Lagmannsrett, Norges Høyesterett, Stortinget og Regjeringen. (Om noen dager flytter Advokatforeningen rett over gaten inn i nye lokaler.)

Merete Smith forteller at hun tidlig valgte å utdanne seg til jurist, og hun anbefaler det samme studievalget til unge mennesker fordi det er gøy å være jurist, og fordi det gir mange yrkesmuligheter.

Hun betoner viktigheten av jurister for å bidra til en sunn utvikling av samfunnet, og drøfter ulike problemstillinger i advokatbransjen, tilliten til advokater, dilemmaer og idealisme, fritt advokatvalg, yrkesetikk, klagemuligheter og sanksjoner, og Advokatforeningens viktigste utfordringer i de kommende årene. 

(Foto: Sahar Zargar)

Powered by Cornerstone