Hovedstaden/Jussen som kan hjelpe barn og familier

Jussen som kan hjelpe barn og familier

Oslo TV Redaksjoen
12. April 2021

Professor dr juris Kirsten Sandberg, som er verdensledende i barnerett, møter Pastor Torp til enda en samtale.

Mens den første samtalen fokuserte på felles standpunkter og verdier, med utgangspunkt i Barnekonvensjonen, tar Jan-Aage denne gangen opp en del av de spørsmål der barnevernet i Norge er under lupen i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Samtalen føres i en god tone, men uenigheten skinner igjennom i spørsmålene om hvorvidt - og når - barnevernet bør gripe inn i en familie.

Professor Sandberg fastslår at jussen kan hjelpe barn og familier, og hun antyder at psykologien kan ha fått for stor plass i barnevernets vurderinger.

Powered by Cornerstone