Hovedstaden/Julie Dahle - barnevernkritiker

Julie Dahle - barnevernkritiker

Oslo TV Redaksjoen
25. Mai 2020

Julie Dahle, kommentator og journalist i document.no, har arbeidet i ni år i det statlige barnevern.

Hennes sterke faglige bakgrunn som spesialpedagog og erfaring som tre-barns mamma har bidratt til å kvalifisere henne for oppgaven med å vurdere barnevernet.

I samtalen med Jan-Aage på TV Visjon Norge hevder hun at barnevernet mangler forståelsen av at barn trenger mannen like mye som kvinnen, og hun vektlegger at barn er født med en iboende motstandsdyktighet som gjør at de ikke må overbeskyttes, slik barnevernet ofte gjør.

Selv om hun ikke regner seg som kristen, hevder Julie at religionen er en hjelp for barna.

Powered by Cornerstone