Hovedstaden/John Christian Elden - høyesterettsadvokaten om pastorers taushetsplikt

John Christian Elden - høyesterettsadvokaten om pastorers taushetsplikt

Oslo TV Redaksjoen
20. Mars 2023

John Christian Elden er advokat med møterett i Norges Høyesterett, og mangeårig redaksjonsmedlem i Lovdata. Elden er således trolig den mest kunnskapsrike i Norge omkring Loven og anvendelsen av den.

Dette var bakgrunnen til at Jan-Aage Torp ba om en TV-samtale med ham om et utspill fra Barne- og familiedepartementet om hvorvidt forstandere for trossamfunn skal pålegges meldeplikt overfor barnevernet og Politiet, og om en lemping av taushetsplikten bør vurderes som vil kunne få vidtrekkende følger for prester, pastorer, imamer og rabbinere.

Elden svarer med tyngde om straffelovens ufravikelige bestemmelser om denne taushetsplikten, og om Lov om avvergeplikt. Han gir vurderinger som bør bringe ro til trossamfunnene.

Powered by Cornerstone