Hovedstaden/Frank Rossavik - kommentator i Aftenposten

Frank Rossavik - kommentator i Aftenposten

Oslo TV Redaksjoen
04. Mai 2020

Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, samtaler med Jan-Aage på TV Visjon Norge om hvordan coronapandemien har vist svakheter ved globaliseringen, og at nasjonene har tatt større ansvar. Her gir han President Donald Trump rett i noe av hans kritikk mot globaliseringen, men advarer likevel imot Trumps lederskap. Den homofile Rossavik uttrykker sterk uenighet med Jan-Aages tro på såkalt «homoterapi», men røper at han er blitt noe mer positiv til den kristne troen gjennom de siste årene.

Powered by Cornerstone