Hovedstaden/Eystein Skjølsvik - overlege og hjertespesialist ved Rikshospitalet

Eystein Skjølsvik - overlege og hjertespesialist ved Rikshospitalet

Oslo TV Redaksjoen
12. Oktober 2020

Pastor Torp møter Dr. Eystein Skjølsvik til samtale i Hovedstaden angående hans gjerning som overlege og spesialist i hjertemedisin ved Rikshospitalet i Oslo.

Skjølsvik forteller om oppveksten med sin kunstnerpappa Tore Bjørn Skjølsvik, om barnetroen, og om valget om å være medlem av Norges Kristelige Legeforening. Han vurderte å bli kunstner, og som legestudent vurderte han psykiatrien på grunn av sin kjærlighet til medmennesker som lider.

Men Eystein Skjølsvik ble til slutt hjertespesialist, og her deler han av sin innsikt og erfaringer.

Powered by Cornerstone