Hovedstaden/Jussen bør verne om kommende generasjoner

Jussen bør verne om kommende generasjoner

Oslo TV Redaksjoen
24. Mai 2021

Professor dr. juris Hans Petter Graver tar imot Pastor Torp til en ny samtale på sitt kontor på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Nå forteller han om sin juridiske kamp på 1990-tallet for rettferdighet for gjeldsofre, og her understreker han at det må være gode ordninger for dem som uforvarende har havnet under uhåndterbar gjeld.

Jan-Aage spør Graver om domstolenes betydning, og her drøfter professoren forholdet mellom domstolene og forvaltningen. Han legger også med tyngde ut om historiske eksempler på hvordan dommere slett ikke alltid har kjempet for rettferdigheten.

Når Professor Graver forklarer sitt standpunkt i det såkalte «klimasøksmålet», som ble avvist av Norges Høyesterett, lar han det tydelig skinne igjennom at denne kampen må kjempes på vegne av de kommende generasjoner.

Powered by Cornerstone