Hovedstaden/Hans Petter Graver - forskeren og kunnskapsformidleren

Hans Petter Graver - forskeren og kunnskapsformidleren

Oslo TV Redaksjoen
10. Mai 2021

Pastor Torp møter igjen Professor dr. juris Hans Petter Graver til samtale. I mars 2020 skjedde det på Det Norske Videnskaps-Akademi, der Graver er Preses, men nå møtes de til to samtaler på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der Graver har arbeidet siden 1993.

Nå vil Jan-Aage vite om Gravers oppgave som forsker og kunnskapsformider, og som førte til at professoren i 2020 fikk den prestisjetunge Akademikerprisen. Hans Petter Graver resonnerer høyt om sin begeistring for forskningens resultater til gode for samfunnet, og han snakker om forholdet mellom ulike disipliner innen forskningen.

Men Graver snakker også om sin vurdering av koronapandemien, og særskilt om urovekkende utviklingstrekk med negative konsekvenser for menneskerettighetene.

Powered by Cornerstone