Hovedstaden/Hans Petter Graver - professor i juss

Hans Petter Graver - professor i juss

Oslo TV Redaksjoen
30. Mars 2020

Hans Petter Graver, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, samtaler med Jan-Aage i Gobelinesalen i Det Norske Videnskaps-Akademi, om faren ved at demokrati og rettsstat settes til side under corona-pandemien. han snakker om rettsstaten generelt, og om forholdet mellom tro og vitenskap.

Powered by Cornerstone