Hovedstaden/Håvard Holm - Juristforbundets President

Håvard Holm - Juristforbundets President

Oslo TV Redaksjoen
14. Mars 2022

Håvard Holm er denne ukes gjest i «Hovedstaden med Pastor Torp». 

Holm er President for Norges Juristforbund med 20.000 medlemmer som er jurister, advokater og juridiske studenter.

Holm er en erfaren jurist og advokat etter å ha tjenestegjort i Politiet, Økokrim og andre offentlige etater, men han er mest begeistret for gjerningen som lagdommer gjennom 14 år i Borgarting Lagmannsrett, som han vender tilbake til etter sin presidentperiode i Juristforbundet om et års tid.

Jan-Aage spør ham om hans ungdoms drømmer, og møter en erfaren mann som gjennom hele livet har søkt det som er rett for samfunnet og medmennesker.

Powered by Cornerstone