Hovedstaden/Erik Solheim - en profet?

Erik Solheim - en profet?

Oslo TV Redaksjoen
01. Februar 2021

Pastor Jan-Aage Torp fortsetter sin samtale med Erik Solheim i denne andre episode av Hovedstaden, og Jan-Aage lurer på om Solheim egentlig kan være en profet?

Solheim mener at verden har tre store utfordringer: 1) Å skape fred; 2) Å avskaffe ekstrem fattigdom; og 3) Miljøproblemene.

Kunnskap, utdannelse og videnskap står sentralt i disse utfordringer, fastslår Solheim, som formidler eksempler fra mange nasjoner. Han forteller at en som kan lese og skrive, vil alltid komme ut av fattigdom.

For å skape fred må folk akseptere at man er forskjellige, og dermed leve side om side, mener Erik Solheim. Selv om det er flott at man elsker hverandre, er det ikke nødvendig for fred. Men man må akseptere og respektere hverandre, understreker den erfarne internasjonale fredsmegleren. Her nevner eksempler fra India og Sri Lanka.

Erik Solheim roser Kjell Inge Røkke, Aker-konsernet og næringslivet i Norge for sin satsing på klimaet, og han nevner gode grunner til å være optimistiske for klimautviklingen, Han roser «den grønne utviklingen» i Kina som de siste 10 årene har begynt å ta klimautfordringene på alvor. Solheim erkjenner at ikke alt er bra i Kina, men vi bør være mer nysgjerrige på hva de faktisk lykkes med, sier Solheim som en sterk utfordring til Norge.

Solheim tenker høyt om hva som må gjøres i Norge, og formidler sin optimistiske tro i fremtiden gode løsninger.

Men 66-åringen Erik Solheim har også spennende forhåpninger for resten av sitt eget liv,...

Powered by Cornerstone