Hovedstaden/Psykolog Einar Salvesen: - Inflasjon i voldsbegrepet i barneoppdragelsen

Psykolog Einar Salvesen: - Inflasjon i voldsbegrepet i barneoppdragelsen

Oslo TV Redaksjoen
18. Oktober 2021

Nå er det psykologspesialist Einar Columbus Salvesen som er gjest i «Hovedstaden med Pastor Torp», og tema denne gangen er «Refs og ris i barneoppdragelsen».

Salvesen forteller Torp at det er gått inflasjon i voldsbegrepet etter at Stortinget i 2009 vedtok totalforbud mot endog lettere dask i barneoppdragelsen: - Nå blandes lettere klaps sammen med voldtekt, skadelige slag og psykisk vold, hevder han.

Salvesen viser til at Norges Høyesterett så sent som 30. november 2005 avsa en kjennelse som fastslo at «det rammes ikke av straffeloven § 228 første ledd om foreldre i oppdragelsesøyemed tildeler sine barn lettere klaps. Ved avgjørelsen av hva som kan tillates, må det legges vekt på kraftanstrengelsens styrke, grad av spontanitet og preg av krenkelse». 

Den freske TV-samtalen finner sted i spisestuen hjemme hos psykologspesialisten.

Powered by Cornerstone