Hovedstaden/Einar C. Salvesen - psykolog for barn og foreldre i barnevernets søkelys (del 1)

Einar C. Salvesen - psykolog for barn og foreldre i barnevernets søkelys (del 1)

Oslo TV Redaksjoen
09. November 2020

Einar Columbus Salvesen er gjest hos Jan-Aage i to episoder der fokus er kampen for barn og foreldre som er kommet i barnevernets søkelys.

Salvesen er klinisk psykolog og organisasjonspsykolog, og har mange års erfariing som psykolog i spesialisthelsetjenesten.

Han forteller om hvordan kampen mot barnevernets overgrep startet for ham i 2012, og har ført til utallige oppdrag, både som rettsoppnevnt sakkyndig og sakkyndig for den private part. Han forteller om et lukket system i barnevernet som kan beskrives som «systempsykopati».

Men Salvesen gleder seg over forandringer som har tvunget seg frem ved en rekke domfellelser av norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg. Sammen med Pastor Torp avslører han forhold som førte frem til de skjerpede vurderinger i Europa.

Powered by Cornerstone