Hovedstaden/Psykologspesialist Einar Salvesen: Barnevernets ansatte og fosterforeldre har ansvar

Psykologspesialist Einar Salvesen: Barnevernets ansatte og fosterforeldre har ansvar

Oslo TV Redaksjoen
22. Mars 2021

Pastor Torp spør psykologspesialist Einar Columbus Salvesen hvilket ansvar barnevernsarbeidere har for de overgrep som Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg dømmer Norge for i vår tid?

Torp spør også hvilket ansvar fosterforeldre og beredskapsforeldre har når de åpner sitt hjem for å ta imot barn som ofte urettmessig er blitt tatt fra sitt eget hjem.

Salvesen understreker at dette er viktige spørsmål fordi barnevernet har enorm makt, endog med Politiets hjelp. Barnevernet intervenerer i familier endog når grunnlaget er svært spekulativt. Han mener at barnevernet ofte mangler både medmenneskelig og faglig kompetanse. Han mener at barnevernet vil la være å ta mange av sine feilslåtte avgjørelser om de ansatte får ansvar innfor loven.

- Det er systempsykopati - hele veien opp til statsministeren! hevder psykologspesialisten.

Salvesen mener ikke at alle barnevernsansatte er udugelige, men at systemet kan gjøre dem udugelige.

Han opplever tre totalitære instanser - helsetilsynet, tvangspsykiatrien og barnevernet - som har veldig mye makt, der sunn fornuft og moralsk forståelse har gått tapt.

Powered by Cornerstone