Hovedstaden/Bjørn Kjærand Haugland - klimadirektøren

Bjørn Kjærand Haugland - klimadirektøren

Oslo TV Redaksjoen
26. September 2022

Bjørn Kjærand Haugland er adm.dir. i Skift Norge, som er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av de største klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Jan-Aage Torp møter klimadirektøren til den første av to samtaler på hovedkontoret til Miljøstiftelsen ZERO i Oslo, der Skift Norge holder til.

Den ingeniørutdannede Bjørn Kjærand Haugland har rik erfaring som en leder i Det Norske Veritas, og var i mange år posisjonert i Japan, Kina og Korea.

Foto: Sahar Zargar

Powered by Cornerstone