Hovedstaden/Bjørn Arne Steine: «Den norsk-svenske unionen 1814-1905»

Bjørn Arne Steine: «Den norsk-svenske unionen 1814-1905»

Oslo TV Redaksjoen
06. September 2021

Bjørn Arne Steine er seniorrådgiver på Stortinget for Presidenten, men i to episoder møter Pastor Torp ham som historiker (PhD) om den svensk-norske unionen 1814-1905.

Steines avhandling for graden PhD ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo, var om «Fred, forskning og formidling, Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940».

I denne første episoden forteller Steine med innsikt om bakgrunnen for unionen, hva unionen besto av, dens styrker og svakheter, og han beskriver hvordan den begynte å slå sprekker i de siste ti-årene.

(Foto: Sahar Zargar)

Powered by Cornerstone