Hovedstaden/Biskop Atle Sommerfeldt

Biskop Atle Sommerfeldt

Oslo TV Redaksjoen
20. September 2021

Biskop Atle Sommerfeldt har et langt liv i tjeneste for Kristus i Norge og det sørlige Afrika, og i andre deler av verden. Han er mest kjent i Norge som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (1994-2012) og Biskop i Borg (2012-2021). 

Biskopen har aldri nølt med å kjempe for rettferdighet og imot urettferdighet, og han sier gjerne ifra til Pastor Torp som er både sterk karismatiker og ihuga Israelvenn om han synes den pentekostale begeistringen går for langt hos pinsepastoren, men de kommuniserer i en vennlig og saklig tone.

Jan-Aage møter Biskop Atle på bispekontoret i Fredrikstad til en varm samtale, uten å tilsløre visse uenigheter.

Nedenfor er en forkortet utgave som er tilpasset TV Visjons 30-minutters bolker, men ovenfor på denne siden kan man se den fulle 34-minutters utgaven, som også ligger permanent på TV Visjons nettløsning.

 

Powered by Cornerstone