Hovedstaden/Asle Hansen - Dagbladets barnevernjournalist del 2

Asle Hansen - Dagbladets barnevernjournalist del 2

Oslo TV Redaksjoen
01. November 2021

Asle Hansen er Norges mest anerkjente journalist om barnevernet, og for annen uke på rad møter Pastor Jan-Aage Torp ham til samtale i det kulturradikale Dagbladets hovedkvarter i Oslo.

Denne gangen forteller Asle Hansen om betydningen som den internasjonale opinion og media har for endringer av norsk barnevern. Men han betoner også betydningen til europeiske politikere og ikke minst Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg. Han greier ut om hva EMD foreløpig har tatt for seg: Tvangsadopsjon og samværsordningen. EMDs dommer har tvunget frem at norske domstoler har måttet ta affære.

Hansen retter sterk kritikk mot den norske regjeringsadvokatens opptreden i den såkalte Lobben-saken i EMD, og han forteller om Pia Monclair-saken der en barnevernleder i Oslo truet henne til å vitne falskt i retten mot en familie. Nå står barnevernlederen for retten i Oslo om noen dager.

Men Asle Hansen er ikke sikker på at norske politikere vil ta tilstrekkelig tak i barnevernets problemer.

Powered by Cornerstone