Hovedstaden/Egypts Ambassadør Amr Ramadan - Ekspert på menneskerettigheter

Egypts Ambassadør Amr Ramadan - Ekspert på menneskerettigheter

Oslo TV Redaksjoen
28. Februar 2022

Ambassadøren fra Den arabiske republikken Egypt til Norge, Hans Eksellense Amr Ramadan, møter Pastor Jan-Aage Torp til en  opplysende samtale om menneskerettigheter.

Ambassadøren er en anerkjent ekspert på menneskerettigheter etter å ha tjenestegjort gjennom flere år i De forente nasjoners menneskerettsråd  i Geneve, Sveits.

Velkommen til å se Ambassadør Ramadan idet han formidler bredere innsikt enn det som ofte blir snevert omtalt i Skandinavia og en del vestlige nasjoner. Han graver inn i begrepet «universelle menneskerettigheter» idet han betoner  de 44 menneskerettigheter som forener universet, basert på FNs offisielle, faktiske «Verdenserklæring om menneskerettigheter» (1948), FNs «Internasjonale pakt om sivile og politiske rettigheter» (1967), og FNs «Internasjonale pakt om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» (1967). Disse tre verktøy utgjør grunnleggende sett det som anses som «den internasjonale menneskerettslov». Ramadan beskriver en del andre traktater og avtaler som flere nasjoner kan velge å slutte seg til, men som ikke er «universelle menneskerettigheter».

Foto: Sahar Zargar

Powered by Cornerstone