Hovedstaden/Abraham Foss, Avinors konsernsjef

Abraham Foss, Avinors konsernsjef

Oslo TV Redaksjoen
13. Mars 2023

Abraham Foss (født 1964) er konsernsjef i Avinor som har et samfunnsoppdrag som angår hele det norske folk: «Å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner for sivil sektor og en samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor».

Pastor Jan-Aage Torp møter Foss i VIP-terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen til en samtale om Avinors oppdrag og utfordringer i fredstid og krigstid. Men de kommer også inn på hva som har forberedt konsernsjefen for et så omfattende og ansvarsfullt oppdrag: Oppveksten på bondegård, traktorkjøring fra ung alder, studier, arbeidserfaring fra Malaysia, Tyskland og USA, foruten lederskap i Telenor og Telia.

Powered by Cornerstone