Aktuelt/Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familien

Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familien

Norge Idag, Marie Hagen van Wyk
16. Desember 2022
Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familienValeriu Ghileţchi har vært over 13 år i det moldovske parlamentet, og like lenge har han representert Moldova i Europarådets parlamentarikerforsamling. Foto: Oslokirken Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familienEUROPARÅDET: Valeriu Ghiletchi og Jan-Aage Torp i Europarådets parlamentarikerforsamling i Strasbourg. Foto: Oslokirken Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familienI EUROPARÅDET: Valeriu Ghiletchi og Jan-Aage Torp i Europarådets parlamentarikerforsamling i Strasbourg. Foto: Oslokirken Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familienEUROPARÅDET: Valeriu Ghileţchi fremlegger sine funn om barnevernet fra talerstolen i Europarådets parlamentarikerforsamling i Strasbourg i juni 2018. Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familienBØNNEFROKOST: Valeriu Ghiletchi og Jan-Aage Torp med Ruth & Marius Bodnariu og fire av deres barn under Bønnefrokosten i Det rumenske parlamentet i Bucuresti i november 2022. Foto: Oslokirken Valeriu Ghileţchi: — Barnets beste er i familien

– Jeg har vært bevisst på å vise en viss grad av fleksibilitet i politikken, men man må redde babyen, både metaforisk og noen ganger bokstavelig talt, sier den moldovske politikeren Valeriu Ghileţchi. Han har tjent i det moldovske parlamentet i over 13 år, og like lenge har han representert Moldova i Europarådets parlamentarikerforsamling.

– Jeg er fremdeles pastor av yrke og forkynner fremdeles – i min egen baptistmenighet her i Chisinau, og i forskjellige menigheter rundt om i landet. Å forkynne er viktig for meg, som et kall, forteller Ghileţchi til Jan-Aage Torp og seerne i TV-programmet «Insight with pastor Torp».

I forrige parlamentsperiode var han president i det moldovske parlamentet, og ser det som en stor ære.

– Jeg husker at jeg snakket med moldovske ledere, som håpet at du enten vil gå for posisjonen som president eller som statsminister i en koalisjonsregjering. Ser du for deg at du noen gang vil kunne komme tilbake til den posisjonen igjen, i regjering? spør pastor Torp.

– Vel, kun Gud vet det. Jeg ber fremdeles, og hvis Gud åpner døren for meg til å komme tilbake, så kommer jeg – men ønsker ikke å si noe før tiden, svarer Ghileţchi.

Rapport for barna og familien

I juni 2018 presenterte Ghiletchi en rapport for Europarådets parlamentarikerforsamling, på vegne av den sosiale velferds-komitéen, om familiens og barns rettigheter

– Jeg ble utpekt av komitéen og daværende generalsekretær Thorbjørn Jagland. Noen ganger tok jeg opp saken rundt familien Bodnariu med Jagland, og han gav meg generelle svar rundt situasjonen og om barns rettigheter i Norge, kan Ghileţchi fortelle.

– Jeg hadde også anledning til å stille det samme spørsmålet til kommissæren for menneskerettigheter. Han gav et mye bedre svar ved å si at det beste stedet å være for et barn, er med den biologiske familien – som faktisk er en av hovedideene i rapporten min, sier han.

De fleste, som arbeider med barns rettigheter, er enige om at barnets beste må være det viktigste. Problemet ligger i definisjonen av hva som er barnets beste.

– Det er forskjellige meninger om dette, og dessverre er det tendenser til å ta barnet ut av familien, til og med for mindre ting. Rapporten min het «Å håndtere balansen mellom barnets beste og en samlet familie». Det er viktig å holde denne balansen, mener Ghileţchi og fortsetter:

– Vi må enes om at det beste stedet for barnet er å være i familien. Adskillelse er ikke i barnets beste interesse. En slik løsning må kunne skje unntaksvis, og kun for en kort tidsperiode.

Ble godkjent

Rapporten Ghileţchi presenterte, ble godkjent av Europarådets parlamentarikerforsamling, med et flertall på 72 prosent.

– Det var røster som talte mot det, og det er politikere og partier som har et annet syn når det kommer til familien. Når de snakker om barnets beste ,så mener de at det er barnets beste å bli fjernet fra familien. Det er etter min mening ikke akseptabelt, fastslår Ghiletchi.

Norges-besøk

I forbindelse med Bodnariu-saken besøkte Ghileţchi Norge og møtte representanter for den norske regjeringen, barnevernet, psykologer og foreldre. Besøket brakte noen overraskelser.

– Jeg visste allerede en del om politikken og praksisen i Norge, men fikk førstehånds kjennskap til hvordan ting blir håndtert. Jeg ble overrasket over å høre Ombudsmannskvinnen, som aggressivt prøvde å anklage meg for å blande meg inn i norsk lovgivning, forteller han.

– En ombudsmann eller -kvinne bør beskytte folket og ikke regjeringen. Det er ikke han eller hennes plikt å forsvare statlige institusjoner. Hvis ombudsmannen er regjeringens advokat, så er jo det helt feil, påpeker Ghileţchi.

Besøket til Norge, med diskusjonene og samtalene, hjalp han å utarbeide rapporten, og gjorde den mer fakta-rik, relevant og pålitelig.

– Fakta kom på bordet under besøket i Norge, inkludert om hvor mange mennesker med profesjonell utdanning, som arbeider i barnevernet. Det var også en interessant ting – at det i barnevernet er mange relativt unge mennesker uten erfaring og ferdigheter på fagområdet. De tar faktisk avgjørelser som går på å fjerne et barn fra familien, forklarer Ghileţchi.

Endringer i rapporten

Komitéen han arbeidet i, hadde noen uenigheter tilknyttet rapporten og gav en liste med endringer.

– Jeg måtte akseptere noen endringer, for å kunne få komitéens støtte. Dette er en del av livet. Du må alltid, i ordets beste betydning, kompromisse eller finne en konsensus, på et positiv måte, sier Ghileţchi og fortsetter:

– Jeg lyttet til alle endringsforslagene, og hvis de var velformulert så aksepterte jeg dem til slutt. Den norske delegasjonen kom med den lengste listen av endringer, som er naturlig er, siden det påvirker deres eget land. Jeg tok hver endring veldig alvorlig. Jeg satt med dem og diskuterte, bit for bit. Noe kunne jeg ikke akseptere, noe modererte vi litt og noe aksepterte jeg.

Kun to medlemmer av den norske regjeringen stemte i favør av denne rapporten. Én av de var Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet. Noen avsto fra å stemme.

– Du kan ikke gå etter prinsippet «alt eller ingenting». Endringene i rapporten er en del av den politiske dragkampen, og gjør rapporten bedre.

Ghileţchi er en prinsippenes mann – og samtidig en mann som søker forståelse og kompromisser. Han viser respekt for begge sider.

– Du må redde babyen, og det er visse ting og verdier som vi ikke kan gi opp, eller kompromisse på. Men det er også visse ting du kan bli enig med andre parter om, kun for å gå videre og oppnå det som er viktig, konkluderer Ghileţchi.

Satte presedens

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har siden september 2019 fordømt Norge i mange saker knyttet til forhold rundt barnevernet. Ghileţchis rapport har lagt noe av tonen og rammeverket for hvordan domstolen tar avgjørelser.

– Jeg tror rapporten på et vis åpner døren for at norske familier skal få beskyttelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Jeg tror den første seieren ble vunnet da rapporten ble godkjent, og jeg tror den vil beskytte mange familier i fremtiden, sier Ghiletchi.

– Det er visse ting man ikke kan reparere igjen, dessverre. Men i gitte situasjoner, kan barnet få komme tilbake til familien igjen. Jeg tror dette er en betydelig seier – og velsignelse for den enkelte familie, tenker han.

Prisvinner

I 2019 fikk Valeriu Ghileţchi Kristen Koalisjon Norge sin årlige familievern-pris for beskyttelse av familien. Prisen ble delt ut i det rumenske parlamentet.

– Det var veldig rørende og beveget meg og min kone, Marina. Det var også stort å være i det rumenske parlamentet, og det var en helt herlig dag der med Bodnariu-familien. Vi skrev et veldig viktig kapittel i historien. Så takk for at du gjorde dette mulig, pastor Torp, avslutter pastoren og politikeren Valeriu Ghileţchi.

Powered by Cornerstone