Aktuelt/Hans Sundberg: En banebrytende karismatiker og teolog

Hans Sundberg: En banebrytende karismatiker og teolog

Norge Idag, Marie Hagen van Wyk
17. Februar 2023
Hans Sundberg: En banebrytende karismatiker og teologHans Sundberg er teolog og har vært direktør for Vineyard-bevegelsen i Sverige, Norge, Russland og Ukraina. Foto: Oslokirken Hans Sundberg: En banebrytende karismatiker og teolog

Hans Sundberg fra Sverige har forkynt evangeliet i 52 år. Han er utdannet teolog og har vært direktør for Vineyard-bevegelsen i Sverige, Norge, Russland og Ukraina. I tjenesten har han opplevd mye herlig, men har også måttet ta tak i vranglære. Under intervjuet i «Insight with Pastor Torp» forteller han om innsikter det gav.

— Min første preken holdt jeg da jeg var seksten år gammel. Jeg hadde akkurat blitt en kristen. Presten i den lokale Svenske Kyrkan, spurte meg om jeg ville forkynne, og jeg sa ja, forteller Sundberg.

— Jeg har noen ganger tenkt på hvordan jeg kunne være så dumdristig å gjøre det, men selvfølgelig var Herren der og Han ville at jeg skulle gå inn i forkynnelse. Så jeg antar det er grunnen, sier han

Den Hellige Ånd

Som tyveåring møtte han den karismatiske vekkelsen gjennom Jesus-bevegelsen. Før det hadde han blitt undervist om at Åndens gaver ikke lenger var virksomme etter Det nye testamentet og Apostlenes Gjerninger.

— Jeg husker at jeg satt der og tenkte: 
— Vel, det er da alt for trist å høre, for jeg nøt virkelig å lese Apostlenes Gjerninger og tenkte på hvordan det måtte ha vært å oppleve under og tegn fra Gud, minnes han.

Sundberg fikk derimot sitt eget personlige møte med Den Hellige Ånd, som forandret livet hans. Og Herren talte til han om å bli døpt kun få måneder seinere.

– Da ble jeg kontaktet av to baptistmenigheter, og de spurte om jeg ville komme og være deres forkynner og pastor. Jeg tjenestegjorde der, før jeg så tok videre teologiutdanning.

– Gud har virkelig vært nådig med meg ved å la meg ha visshet i hva jeg er her for og hva Han ville jeg skulle gjøre, forklarer Sundberg.

Systematisk teolog

Sundberg har doktorgrad i systematisk teologi fra det teologiske fakultetet på Uppsala Universitet. Det har en åpenhet for forskjellige strømmer av teologisk forståelse, fra liberal til radikal teologi.

— I samråd med professoren min bestemte jeg meg for å la avhandlingen min være en granskning av forkynnelsen til den svenske pinsehøvdingen Sven Lidman. Jeg ser på han som den forkynner som har åpnet flest dører innenfor den pentekostale bevegelsen, i alle fall i Sverige, sier Sundberg og fortsetter:

— Lidman ble invitert til alle. Han besøkte den svenske lutherske kirken. Han dro til baptistene, og til pinsevennene. Folk kom fra alle bakgrunner og strømninger, bare for å lytte til han. Han var en fantastisk og berømt forkynner.

Både han og Lewi Petrus fikk samlet forkynnelsen sin og publiserte den i bøker.

— Jeg studerte og skrev om det Lidman sa om Gud og mennesket. Jeg føler meg så priviligert når jeg tenker på det. Når man presenterer avhandlingen og får tilbakemeldinger og kritikk, så gjør det at man virkelig må tenke grundig igjennom temaene. Jeg er så takknemlig for at jeg valgte den veien, forklarer Sundberg.

Lektor for ny generasjon

Nå er han lektor på det skandinaviske, teologiske, akademiske høyskole, i systematisk teologi, hvor han underviser i grunnleggende dogmatisk tenkning og veileder teologistudentene når de arbeider med oppgavene sine.

— Det er en ren nytelse og jeg forlater disse samtalene gladere en jeg var før, skildrer Sundberg.

Høyskolen ble startet etter at Livets Ord teologiskole brøt sammen, og er nå åpen for alle kristne fra alle bakgrunner. Her kommer unge med et kall fra Gud og interesse for Bibelen.

— Mange sier at det er farlig å studere teologi, for du kan miste troen din. Jeg tenker at hvis du gjør det i lydighet til Gud, og hvis du holder deg nær Gud og andre kristne, så er et teologistudie en veldig god og viktig investering. Spesielt hvis du ønsker å bli en forkynner eller menighetsleder, tenker Sundberg.

Skolen har også en linje hvor man kan studere vekkelseshistorie, hvor professor Torbjorn Aronson underviser. Han er ekspert på karismatiske bevegelser.

— Han kan fortelle at den karismatiske bevegelsen i Sverige nå opplever vekkelser, mye på grunn av innvandrere, mange av dem spansktalende, forteller Sundberg.

— Jeg har forkynt på din konferanse i Sverige, og jeg var forundret over å se alle de spansktalende der, fra mange nasjoner. Det var katolikker, det var baptister og pinsevenner. En vakker blanding av Jesu etterfølgere, skyter Torp inn.

Hans Sundberg: En banebrytende karismatiker og teologEKTEPAR: Hans & Lotta Sundberg. Foto: Oslokirken

Vineyard

— Jeg vil si at det er en del av min kone, Lotta, og min historie, at vi har vært i forskjellige settinger og har møtt folk fra forskjellige bakgrunner. Fra John Wimbers menighet i Anaheim til Vatikanmøter med karismatiske ledere, og alt inn imellom. Det er en del av å være kristen, tenker Sundberg.

I 1988 møtte Sundberg John Wimber og Jesus-folket i Gøteborg, og i 1993 hadde Sundberg et radikalt møte med budskapet om Guds farshjerte og Den Hellige Ånds verk, gjennom Toronto-velsignelsen.

— Jesus-folket var åpen for Den Hellige Ånd på en måte vi ikke var vant til i Sverige. Under ett av møtene sto en kvinne fra California foran hele forsamlingen og gråt og gråt. Da hun satte ord på det hun opplevde, sa hun følgende:

— Har du glemt at Jesus elsker deg?, forteller Sundberg og fortetter:

— Det var selvfølgelig både sant og ikke sant. Men Jesus ville minne oss på at Hans Ånd var der for å fornye oss og gi oss nye hjerter. Og folk tok imot Guds berøring.

— Da vi kom til Vineyard og John Wimber, så var det derfor som å komme hjem.

— Folk ble overveldet av Den Hellige Ånd og forunderlige ting skjedde. Gud berørte mennesker, de falt under Guds Ånd og demoner ble kastet ut. Det var nytestamentlig kristendom, forteller teologen.

— Dette ble intensivert da Toronto-velsignelsen ble forløst i 1994. Det var en fornyelse mer enn det var en vekkelse. Karismatiske og evangeliske menigheter ble fornyet. Vår menighet Stockholm, Vineyard, ble sentrum i Sverige for denne bevegelsen, forklarer Sundberg.

Sundberg betegner det som skjedde med folk, som reaksjoner på Guds Ånd, heller enn manifestasjoner.

— Vi følte at manifestasjoner var i Det nye testamentet mer fokusert rundt Den Hellige Ånds gaver, som profeti, tunger, helbredelse. I hvert møte inviterte vi folk til å motta Den Hellige Ånd, og vi sa at hvis Gud gjør noe for deg, så vil vi ikke at du skal bli her. Vi vil at du skal dra til hjemme-menigheten din, være en velsignelse og bringe videre hva enn Gud bringer til deg. Det var Guds godhet mot folk som fløt over. Fokuset var på Guds kjærlighet og Jesu nærvær blant oss gjennom sin Ånd, forteller Sundberg.

Lederansvar og Lysbærerne

Hans Sundberg: En banebrytende karismatiker og teologBRODERFELLESSKAP: Hans Sundberg, Jan-Aage Torp & Pancho Gonzalez, leder av den katolsk-karismatiske bevegelse i Sverige. Foto: Oslokirken

Sundberg ble satt til å lede bevegelsen i Norge, Sverige, Russland og Ukraina og i 1998 ble hans lederskap satt på en prøve da Lysbærerne kom i kontakt med Vineyard i Norge.

— Det er en lang historie, men historien bør fortelles. En New Age-gruppe med navnet Lysbærerne kom ut med vitnesbyrd om at de hadde møtt Jesus og ville knytte kontakt med kristne. De ville dele sine åndelige erfaringer med lederne i Vineyard. Nøkkellederen i Vineyard i Norge ble berørt av dette.

— Etter en lang periode hvor han hadde vært mer eller mindre utbrent, ringte han meg på telefonen og sa at nå begynner den største verdensvekkelsen å skje, og at det skal begynne i Trondheim og spre seg ut over hele verden, skildrer Sundberg.

Sundberg besøkte denne pastoren i Norge. Han satt og lyttet til ham i seks timer, for å høre hele historien. Etter det kom ni kritiske spørsmål til ham - som han dermed skrev ned.

— Det var blant annet «profetiske ord» som ble gitt i en slags transe, der personen som gav dem ikke husket hva de hadde sagt. Jeg sa at dette ikke var greit, for en person som profeterer, er ansvarlig for det han sier og må derfor være klar over det, fastslår Sundberg.

— Jeg husker at det var mye smigrende i de profetiene, og det kunne vært veldig lett for en å ta imot det. Men du sto opp og sa nei, selv om det hadde veldig negative konsekvenser for deg i etterkant, påpeker Torp.

— I en av disse hemmelige profetiene ble det lovet store pengesummer hvis man støttet Lysbærerne. Da ble jeg minnet om da djevelen fristet Jesus med verdens riker, og det ble klart for meg at dette kunne jeg ikke legge meg under, konkluderer Sundberg.

India og omegn

I senere år har Sundberg tjent i asiatiske land som India, Nepal og Bangladesh.

— Da jeg gikk gjennom den verste krisen i mitt liv, og jeg lå faktisk på gulvet i en av de lokale menighetene her, traff Den Hellige Ånd meg og gav meg en visjon av meg selv, stående på en plattform, hvor jeg forkynner evangeliet. Det var klart at det var i India og områdene rundt, forklarer Sundberg.

Sundberg har vært i India også tidligere. Før han og kona fikk barn, var de 6 måneder i India som del av en kristen studentmisjon.

— Jeg har alltid følt at jeg ville tilbake, men Den Hellige Ånd sa i mange år at det er ikke tid for det nå. To år etter jeg fikk visjonen på kirkegulvet, ringte Håkon Gabrielson meg. Han er en fantastisk apostolisk leder som tjener i Singapore, Iran, Nepal, India og Japan. Han fortalte meg om en vekkelse i Nepal og spurte om jeg vil dra dit å undervise i Bibelen.

Sundberg takket ja, Det var vekkelse, tegn og under, og menigheten der vokste veldig raskt.

— Det var over vår forstand. For eksempel var det en ung kvinne som begynte på bibelskole én dag etter at hun ble frelst. Herren talte til meg om å bygge opp et undervisningsarbeid hvor vi bringer svenske, norske og singaporske eldste og menighetsforkynnere til å gi av det de har av erfaring og kunnskap i Bibelen inn i denne vekkelsen, forklarer den banebrytende karismatiske teologen, Hans Sundberg.

— I Nepal vet de at Gud kan gjøre hva som helst, med hvem som helst, når som helst. Men de trenger perspektiv og dybdekunnskap. Jeg tenkte det ville være veldig bra for de lokale menighetene her å betjene grupper av pastorer som kanskje bare har gått på skolen lenge nok til å lære å lese, sier Sundberg og legger til:

— Vi utarbeidet et program som går over 3-5 år, og vi betaler for at disse pastorene skal kunne komme og få undervisningen i Nepal og landene rundt, avslutter Sundberg.

Powered by Cornerstone