O.S.S. (Ofte Stilte Spørsmål)

Oslo TV Redaksjoen
21. September 2023

Hva er Oslo TV?

Oslo TV driver kristen forkynnelse og menighetsvirksomhet, samt produserer og kringkaster programmer via media i  Norge og alle nasjoner. 

Oslo TV er eid av Trossamfunnet Oslokirken. 

Hva er «Hovedstaden med Pastor Torp»?

Hovedstaden er et tv-magasin der Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp samtaler med en rekke samfunnsledere om dagsaktuelle spørsmål. I Hovedstaden velger Torp intervjuobjekter han er nysgjerrig på eller samarbeider med til daglig.

Hva er «Innsikt med Pastor Torp»?

Innsikt er et samtaleprogram etter amerikansk «talkshow»-modell der Pastor Torp samtaler med ledende jurister, politikere, samfunnsledere, kristenledere, aktivister og «Hvermannsen» om høyaktuelle saker. Programmene lages via opptak gjennom videosamtale-tjenester.

Når og hvor blir TV-programmer visr?

«Hovedstaden med Pastor Torp» blir vist på TV Visjon Norge samt på denne nettsiden. Men på grunn av TV Visjons økonomiske krise er ikke dato for sesonspremieren fastsatt ennå.-

Powered by Cornerstone