Linker/Innsikt/Samtidens utfordringer - og en stortingshøring om ny barnevernlov

Samtidens utfordringer - og en stortingshøring om ny barnevernlov

Oslo TV Redaksjoen
23. April 2021

I den tiende utgave i 2021 av Innsikt med Pastor Torp har Jan-Aage Kari Brochmann Skoklefald som gjest. Hun leder en institusjon med mange ansatte og beboere, og er levende opptatt av viktige saker i samtiden.

Men hans hovedfokus er Regjeringens proposisjon til Stortinget om en ny barnevernlov.

Her samtaler han med psykologspesialist Einar Columbus Salvesen, men Jan-Aage tar seg god tid til å fortelle selv om den åpne høringen på Stortinget tirsdag 27. april der han som formann for Kristen Koalisjon Norge (KKN) medvirker.

Powered by Cornerstone