Linker/Innsikt/Garmo og Salvesen - og Mentzoni verden over

Garmo og Salvesen - og Mentzoni verden over

Oslo TV Redaksjoen
29. Januar 2021

I denne andre norsk-språklige utgave av Innsikt samtaler pastor Jan-Aage Torp først alene med psykologspesialist Einar Columbus Salvesen om hans befatning med Silje Garmo-saken, mammaen som er den første norske statsborger etter andre verdenskrig som har fått politisk asyl i et annet europeisk land. Dernest blir det trekant-samtale der også Silje Garmo er med fra Warsawa, Polen. Den neste gjest er den erfarne pinsepastor Karl-Axel Mentzoni som forteller om sine trefninger med Den Hellige Ånd som har formet hans tjeneste i 63 nasjoner, inklusive Norge.

Powered by Cornerstone