Aktuelt/Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikk

Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikk

Norge Idag, Marie Hagen van Wyk
17. November 2022
Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikk Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikkJerzy Kwasniewski fra Polen er president for den politiske organisasjonen og tankesmien Ordo Iuris. Foto: EAL Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikkVENNER: Jerzy Kwasniewski & Jan-Aage Torp planlegger sammen under FNs befolkningskongress i Nairobi i november 2019. Foto: EAL Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikkBarnevernet: Jan-Aage Torp og advokatene fra Ordo Iuris Filip Wołoszczak, Jerzy Kwasniewski og Bartek Zalevski under presentasjonen på Grand Hotel i Oslo av Ordo Iuris’ vitenskapelige rapport om det norske barnevernet. Foto: EAL Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikkSAMMEN: Rachel Naguib, Jerzy Kwasniewski, den koptiske biskop Gabriel, og Jan-Aage Torp under KKNs familievernprishøytidelighet i den koptiske katedral i Wien i juni 2021. Foto: EAL Jerzy Kwasniewski: — Vi utformer familiepolitikk

President for den politiske organisasjonen og tankesmien Ordo Iuris, Jerzy Kwasniewski, har knyttet solide bånd til Norge gjennom sitt juridiske engasjement for livsvern og familievern i EU. I sitt hjemland Polen er han sterkt involvert i kampen mot vold i hjemmet. Denne helgen er han i Oslo i forbindelse med konferansen «40 Days for Life» og markeringen av Familievernprisen 2022.

Jerzy Kwasniewski fra Warsawa i Polen er president for den politiske organisasjonen og tankesmien Ordo Iuris. Kwasniewski og Ordo Iuris har knyttet solide bånd til Norge gjennom sitt engasjement for personer og familier som ber om juridisk støtte i møte med Barnevernsystemet i Norge. I hjemlandet er Kwasniewski i tillegg sterkt involvert i kampen mot vold i hjemmet.

Ordo Iuris samler akademikere og advokater rundt et mål om å fremme en juridisk kultur, som er basert på respekt for menneskeverdet og grunnleggende rettigheter.

– Jeg har mistet tellingen, men jeg tror vi er omtrent 30 advokater nå. Vi har en stab på 15 personer, innen administrasjon, pengeinnsamling og PR. Altså er det tilsammen omtrent 45 personer som arbeider for Ordo Juris i Polen, og teamet vokser hvert år, forteller Kwasniewski i TV-programmet «Insight with pastor Torp.»

Ekspansjon

Ordo Iuris har ekspandert til Kroatia og andre nasjoner.

– Angående Norge så er vi deltagende i omtrent 18-19 tilfeller i Strasbourg, i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hvor norske borgere står i en juridisk kamp mot den norske regjeringen, opplyser Kwasniewski.

Tidligere statsminister Erna Solberg, som er ansvarlig for mye av politikken med å ta barn vekk fra familiene sine, oppfordret nordmenn til å få flere barn, så vi ikke blir for få nordmenn.

Europa dør ut

– Det er på sett og vis motsettende, men når vi faktisk observerer situasjonen i Europa, i alle de europeiske landene, så må vi innrømme at de europeiske nasjonene dør ut. Hvert år er det færre og færre mennesker i landene våre. Dette er et problem som bare vil vokse de neste tiårene, mener Kwasniewski og fortsetter:

– Det er et stort behov for at alle regjeringer i Europa finner ut av hvilke tiltak de må sette inn for å tilrettelegge demografien og fertilitetsraten. Tilnærmingene vil være forskjellige, men det er et felles problem. Det er behov for at regjeringene involverer seg og gir støtte til familiene.

Land som Frankrike, Ungarn og Russland har lykkes i å øke fertilitetsraten gjennom politiske tiltak. Polen har også bedret seg noe.

Effektive tiltak

– De deler alle veldig kompliserte sosiale tiltak for å støtte familien, så de kan bære frem det andre og tredje barnet så snart som mulig, sier Kwasniewski.

Italia gir økonomisk støtte under graviditeten, og i Polen får man støtte fra barnet er født.

– Ungarn har spesielle skattetiltak og spesielle lån for familier. Familiene er i stand til å få så mye som femti tusen Euro i lån, som er mye penger i Sentral-Europa. Det er nok til å ha råd til en leilighet, forteller Kwasniewski.

I Ungarn har fertilitetsraten økt fra 1,3 til 1, 6 i løpet av få år. Russland har økt fertilitetsraten fra 1, 06 til 1,7. Frankrike har lignende erfaringer.

– Jeg tror dette har noe å gjøre med den franske kulturen. De har veldig suverene eliter og de forstår hva det betyr å sørge for de neste generasjonene og opprettholde den franske republikken og nasjonens styrke. Dette er noe som ikke er forbundet med den kristne arven i det hele tatt. Det er heller den republikanske arven, understreker Kwasniweski.

Forskning og analyser

Siden 2016 har Ordi Iuris drevet mye forskning innenfor demografi og familiepolitikk, og har gitt råd til regjeringene. I Polen har de hatt stor innflytelse på utformingen av landets familiepolitikk.

– Vi gir juridiske og demografiske analyser, samt sosiale analyser til regjeringene. Vi er antagelig den eneste konservative tankesmien i sentral-europa som håndterer slike anliggender. Vi samarbeider med andre tankesmier, som «Senteret for grunnleggende rettigheter» i Budapest, som gjør mye av det samme som oss, sier Kwasniewski.

– Over tid bringer vi tilbake folkets engasjement i politisk utforming, som er veldig avgjørende for demokratiet, men som ble helt bort under det totalitære kommunistiske regimet, fastslår han.

Vold i hjemmet

Kwasniewski og Ordo Iuris er også tungt involvert i kampen mot vold i hjemmet. Dette tilbake-viser anklager om at Ordo Iuris er imot kvinner og deres frihet.

– Helt fra da vi startet har vi gitt juridisk hjelp til ofre for vold i hjemmet, de fleste av dem kvinner. I 2017 ble jeg nominert av den polske regjeringen til å bli medlem av komitéen som arbeider med dette. Jeg ble gjenvalgt i 2021. Komitéen utformer lovforslag for bekjempelse av vold i hjemmet, forteller Kwasniewski.

Han har også samarbeidet med pastor Jan-Aage Torp i å utforme en internasjonal konvensjon for familiens rettigheter, hvor en av kapitlene gir oversikt over redskaper for å bekjempe vold i hjemmet og mot kvinner.

– Vi har en spesiell webside med informasjon for de som ikke vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp, også juridisk. Den har også et kart over alle institusjoner i Polen som gir hjelp. På dette området samarbeider vi også veldig tett med organisasjoner knyttet til venstresiden, opplyser Kwasniewski.

I Polen er de fleste fasilitetene, som er dedikert til ofre for vold i hjemmet, organisert av de katolske kirkene. Et fåtall av de er organisert og finansiert av regjeringen.

Bredt og praktisk samarbeid

– Det er et veldig spesielt samarbeid mellom kirken, andre religiøse institusjoner, regjeringen, NGOene, mange av dem knyttet til venstresiden, hvor vi alle deler den samme erfaringen. Vi kjenner ofrene, sier Kwasniewski og fortsetter:

– Vi snakker ikke om ideologi eller filosofien bak å kjempe mot vold i hjemmet, men vi fokuserer på praksis og å komme på banen med en effektiv kur og effektive tiltak for ofrene.

Kwasniewski trekker frem Europa-rådets Istanbul-konvensjon fra 2011, som fremmer en kjønnsbasert tilnærming til vold i hjemmet. I følge data fra Den europeiske union, så er ikke det den beste tilnærmingen til problematikken.

– Den kjønnsbaserte tilnærmingen er ikke bare fokusert på individuelle voldsofre, men understreker et behov for å ta i tu med sedvaner og tradisjoner som er identifisert som kilden til volden. Hvis du snakker om å få bukt med sedvaner og tradisjoner i land som Polen, Ungarn eller Kroatia, som er kristne land med veldig lavt nivå av vold i hjemmene, så er det totalt ineffektivt. Vår tradisjon er en tradisjon av respekt for kvinner, forklarer Kwasniewski.

Kvinner i Polen

I følge analyser og forskning har Polen, Ungarn og Kroatia noen av de laveste nivåene av vold i hjemmet. Lønnsgapet mellom menn og kvinner i Polen er også et av de laveste i verden, og andelen kvinner i maktposisjoner i bedrifter er den høyeste i Europa.

– I Ordo Iuris er det også mange høyt kvalifiserte kvinner. Det er en av grunnene til at vi er så opptatt av familiepolitikken. En politikk som støtter kvinner, ikke bare i deres profesjonelle liv, men også når de fokuserer på morskap og rollen i familien, forteller Jerzy Kwasniewski.

– Vi må støtte opp unders kvinners tilfreds-het med å være hjemmearbeidende – mødre, som gir 100 prosent av sin tid til morsrollen. De gjør faktisk noe som er minst like verdifullt som deres profesjonelle engasjement, avslutter den markante lederen.

Powered by Cornerstone