Aktuelt/Hvorfor inviterte Jan-Aage Biskop Sommerfeldt?

Hvorfor inviterte Jan-Aage Biskop Sommerfeldt?

Oslo TV Redaksjoen
10. September 2021
Hvorfor inviterte Jan-Aage Biskop Sommerfeldt?Biskopen og pastoren på bispekontoret i Fredrikstad

På mandag 20. september kl 19:00 viser TV Visjon Norge Pastor Torps TV-samtale med Biskop Atle Sommerfeldt som ble filmet onsdag denne uken.

Jan-Aage Torp velger sine samtalepartnere uten at verken Jan Hanvold eller andre påvirker ham.

Men hvorfor akkurat Biskop Sommerfeldt? spør vi Torp.

- For det første er Atle Sommerfeldt en betydelig kirkeleder som har markert seg i kampen mot apartheid i Sør-Afrika, og som generalsekretær i Botswanas kirkeråd. I Norge var han først prest i Oslo, dernest generalsekretær i Mellomkirkelig Råd i et par år, og ikke minst generaksekretær i Kirkens Nødhjelp (KN) i 18 år der han markerte seg sterkt i Norge og internasjonalt. I november 2011 ble han utpekt til biskop i Borg Bispedømme, og han går den 1. desember av for pensjonsalderen etter 10 år i embedet. I disse stillinger har han også markert seg med sterk kritikk av «kristne sionister», som jeg jo er selv, forteller Pastor Torp.

- Men foranledningen er at biskop Atle rettet kraftig kritikk mot meg i avisen Vårt Land for et par uker siden. Det ante meg straks at egentlig kritiserte han ikke meg, men karikaturen av meg som Vårt Land har skildret. For øvrig det samme som i 2005 da Sommerfeldt var generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Hans kritikk mot meg den gangen baserte seg også på hva Vårt Land skrev, og han fikk ikke med seg at avisen dagen etterpå måtte korrigere hva de hadde skrevet.

- Selv mener jeg at vi må lære oss som medmennesker, kristne og kristenledere å samtale med hverandre, og dette er Biskop Atle helt enig med meg i. Så da jeg inviterte ham til mitt program, svarte han ja etter et par dagers betenkningstid.

- Hvordan ble opptaket?

- Idag får jeg det til gjennomsyn, men allerede nå vet jeg at programmet ble suverent bra! Biskop Atle er akkurat så raus og Kristustro som jeg hadde forventet, og vi er sterkt uenige om Israelspørsmålet. Men det lever vi godt med, smiler Jan-Aage. 

Torp legger til: - Jeg aner ikke om biskopen tenker annerledes om meg etterpå. Men det viktige for meg er å behandle ham med den respekt som han fortjener.

- Jeg tror at biskopen og jeg bidrar på denne måten til et sunnere debattklima i Norge, noe dessverre aviser som Vårt Land ikke gjør, hevder pastoren med ettertrykk.

Vårt Land skrev den 23. august:

Biskop i Den norske kirke, Atle Sommerfeldt, plasserer Torp på en ytterfløy i Kristen-Norge:

– Torp har som leder marginal innflytelse i Norge, og han befinner seg helt i ytterkantene av kirkene i Norge, men tankegodset hans ser dessverre ut til å sive inn i bredere kretser, sier han.

Han er skeptisk til Torps internasjonale nettverk, beskrevet av Vårt Land i en reportasje i juni. I den går det fram at Torp er blitt en støttespiller og mellommann for polske Ordo Iuris. Organisasjonen beskrives som ultrakonservativ i en rekke medier, og kom for alvor i offentlighetens søkelys i 2016. Da fremmet de et forslag til Polens parlament om en ny reform som skulle totalforby abort, selv i tilfeller der kvinnen var blitt voldtatt. I forslaget ville de straffe kvinner med inntil fem års fengsel for å ta abort.

– Den norske kirke bør samtale med de økumeniske organisasjonene om hvordan vi kan motvirke dette nettverkets innflytelse i Europa, mener Sommerfeldt.

– Hva slags kristendom representerer Torp?

– Torp står for en autoritær kirketenking med selvbestaltet lederskap uten forankring i andre enn seg selv. Innholdsmessig hevder han å styre apostolisk og profetisk, men bygger et teologisk univers på forestillingen om hans personlige tilgang til Gud uten å bestå en hver teologisk klassiske og bibelske sannhetsprøve: setter den den korsfestede og oppstandne Kristus i sentrum og fremmer den respekt for mennesker og nestekjærlighet. Torp faller igjennom på begge punkter, mener Sommerfeldt.

– Det er all grunn til å gjøre ambassader oppmerksomme på at de for sin egen del må sikre seg bred kontakt med sentrale kirkeledere i Den norske kirke og i Norges Kristne Råd, mener Sommerfeldt.

Powered by Cornerstone